Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Birds on the Run, brand of MPD Accessories. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij ons bedrijf.

Veiligheid: Birds on the Run, brand of MPD accessoires draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij jouw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen jouw computer en onze website versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Verzamelde gegevens
Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Birds on the Run, brand of MPD Accessories zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.

Als jij je aanmeldt voor de website van Birds on the Run, iets bestelt wordt je gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Birds on the Run gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • informeren over producten van Birds on the Run
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website.