Disclaimer

Disclaimer

Birds on the Run, brand of MPD accessories, verleent jou hierbij toegang tot de webshop van Birds on the Run en nodigt je uit, mits geautoriseerd, het aangebodene te kopen.

Birds on the Run behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een persoonlijke mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Birds on the Run spant zich in om de inhoud van de site www.birdsontherun.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.birdsontherun.com aangeboden materialen/artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Birds on the Run.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.birdsontherun.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Birds on the Run.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en producten liggen bij Birds on the Run, brand of MPD accessories.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Birds on the Run, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen en producten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.